Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?

PROČ ZVOLIT VAKCÍNU SANOFI PASTEUR PRO OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE?

DOPORUČENÍ ODBORNÍKŮ PRO OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE V ČR A VE SVĚTĚ

A) NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN NA ZVÝŠENÍ PROOČKOVANOSTI PROTI SEZÓNNÍ CHŘIPCE V ČESKÉ REPUBLICE13

Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice je formulován v souladu s Doporučením Rady ze dne 22.12.2009 o očkování proti sezónní chřipce (2009/1019/EU) a Doporučením Rady ze dne 9.6.2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01).

Hlavní strategické cíle plánu

 1. Zajištění edukačních kampaní o významu očkování proti sezónní chřipce, jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro laickou veřejnost.
 2. Dosáhnout co nejdříve, nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015, 75% proočkovanosti proti chřipce u starších věkových skupin a u osob se zdravotním postižením a osob chronicky nemocných, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo znamenat vážné zhoršení základního onemocnění.
 3. Zvýšit proočkovanost proti chřipce u zdravotníků.

Definice cílových skupin

 1. Zdravotničtí pracovníci zejména praktičtí lékaři dále pneumologové, kardiologové, diabetologové a nefrologové, ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb.
 2. Zdravotničtí pracovníci zejména praktičtí lékaři dále pneumologové, kardiologové, diabetologové a nefrologové, ošetřující personál v zařízeních sociálních služeb.
 3. Osoby starší 65 let věku.
 4. Osoby se základním onemocněním, u nichž by onemocnění chřipkou mohlo vážně ohrozit zdravotní stav, tj. zejména osoby se zdravotními indikacemi dle § 30/2 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

B) DOPORUČENÍ ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROTI CHŘIPCE 201314

Je doporučeno každoroční očkování dětí s rizikovými faktory (obvykle chronické onemocnění nebo chronický stav) predisponujícími k závažnějšímu průběhu chřipky.

Kromě dětí s rizikovými faktory jakéhokoli věku jsou v největším riziku vzniku komplikací a závažného průběhu chřipky děti do 60 měsíců věku bez ohledu na jejich zdravotní stav. K závažnému průběhu chřipky může dojít i u zcela zdravého dítěte.

K očkování dětí od 6 měsíců věku jsou k dispozici registrované subjednotkové nebo štěpené vakcíny odpovídajícího složení pro danou chřipkovou sezónu. Vakcíny proti chřipce s intradermální aplikací nejsou schváleny pro děti < 18 let věku.

Pro očkování dětí proti chřipce je doporučen následující počet dávek vakcíny

 • Dítě od věku 6 měsíců do 18 let, které již bylo někdy v minulosti očkováno proti chřipce a/nebo s vysokou pravděpodobností chřipku prodělalo, dostane pouze 1 dávku vakcíny.
 • Dítě mladší 9 let, které nenavštěvovalo kolektivní předškolní nebo školní zařízení a nemá objektivní anamnestické údaje o prodělané chřipce v minulosti, dostane 2 dávky vakcíny.
 • Dítě mladší 9 let, které má jakékoliv rizikové faktory predisponující k závažnějšímu průběhu chřipky a nebylo v minulosti očkováno, dostane vždy 2 dávky vakcíny bez ohledu na anamnestické údaje o prodělané chřipce.
 • Při aplikaci dvou dávek je nejmenší možný rozestup mezi dávkami 4 týdny. Velikost dávky je stanovena podle jednotlivého typu vakcíny dle SPC (0,25 nebo 0,5 ml).

C) DOPORUČENÍ SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE (WHO) PRO SLOŽENÍ TETRAVELENTNÍ VAKCÍNY PROTI CHŘIPCE PRO SEZONU 2021-2022

Na sezónu 2021-2022 WHO vydává doporučení na složení tetravalentní vakcíny proti chřipce, která obsahuje tyto antigeny:

 • A/H1N1 Victoria/2570/2019
 • A/H3N2 Cambodia/e0826360/2020
 • B/Victoria lineage Washington/02/2019
 • B/Yamagata lineage Phuket/3073/2013

Složení chřipkové vakcíny je závazné pro všechny výrobce vakcín a je platné pro severní polokouli.

Zdroj: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/202102_recommendation.pdf?sfvrsn=8639f6be_3&download=true

D) DOPORUČENÍ ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE9

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje použití tetravalentní vakcíny proti chřipce z důvodu širší ochrany vůči cirkulujícím virům chřipky. Tetravalentní vakcína proti chřipce by mohla zvýšit celkovou účinnost chřipkové vakcíny a zlepšit povědomí veřejnosti i zdravotníků o chřipkové vakcinaci. Až do doby kompletního globálního přechodu z trivalentní na tetravalentní vakcínu je samozřejmě možné i nadále používat trivalentní vakcínu proti chřipce, ovšem s vědomím možné nižší účinnosti této vakcíny v sezóně s kocirkulací obou virových linií, neboť trivalentní vakcína nemůže zajistit ochranu vůči oběma liniím chřipky typu B.