Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?

ZDROJE

 1. Blechová Z. Chřipka u dětí. Pediatr pro Praxi 2007;8(6):383–386
 2. Kynčl J, Skoupá J, Černá V. Kolik stojí chřipka v ČR v roce 2012? Practicus 2012;7:17-19
 3. Maďar R. Chřipka – významná příčina morbidity a mortality populace. Remedia 2015;25:370–372
 4. Kynčl J, Havlíčková M. Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění. Med praxi 2011;8(9):351–353
 5. Chlíbek R. et al. Očkování dospělých. Nakladatelství Mladá Fronta a.s. První vydání. Praha 2018. 455 stran. ISBN 978-80-204-4624-4.
 6. Havlíčková M, Kynčl J. Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí. Pediatr prax 2009;10 (6):289–292
 7. Kapla J. Chřipka. Med Pro Praxi 2009;6(1):14–16
 8. Tomíčková D. Chřipka [online][cit.14-08-2018]: www.tribune.cz/clanek/25289-chripka
 9. Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti chřipce [online][cit.14-08-2018]: www.vakcinace.eu/data/files/doporuceni_cvs_pro_ockovani_proti_chripce.pdf
 10. Zpráva o chřipkové aktivitě [online][cit.14-08-2018]: www.szu.cz/tema/prevence/hlaseni-a-vysledky
 11. Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce [online][cit.14-08-2018]: www.szu.cz/tema/prevence/narodni-doporuceni-k-postupu-pro-ockovani-proti-sezonni?highlightWords=N%C3%A1rodn%C3%AD+doporucen%C3%AD+postupu+pro+ockov%C3%A1n%C3%AD+proti+sez%C3%B3nn%C3%AD
 12. Umíme včas ochránit svou rodinu před chřipkou? [online] [cit.21-08-2018]: www.vakcinace.eu/data/files/chripka.pdf
 13. Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice [online] [cit.21-08-2018]: www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-akcni-plan_5329_1092_5
 14. Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování dětí proti chřipce [online][cit.14-08-2018]: www.vakcinace.eu/data/files/downloads/chripka_doporuceni_2013final.pdf
 15. SPC přípravku Vaxigrip Tetra (LINK to http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D
  =vaxi&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=
  &data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%
  5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20, datum revize textu 25.2.2021
 16. Iuliano AD, Roguski KM, Chang HH et al. Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study. Lancet 2018;391:1285–300z
 17. Havlíčková M. Chřipka, její varianty, prevence. Pediatr. pro Praxi 2008;9(1):42–44
 18. ECDC Fact Sheet for Health Professionals http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/Pages/factsheet_professionals_seasonal_influenza.aspx