Proč zvolit Sanofi Pasteur pro očkování proti chřipce?

PROČ ZVOLIT VAKCÍNU SANOFI PASTEUR PRO OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE?

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bezpečnost vakcíny Vaxigrip Tetra byla hodnocena v šesti klinických studiích:

  • 3 040 dospělých ve věku 18 až 60 let;
  • 1 392 starších 60 let;
  • 429 dětí od 9 do 17 let;
  • 884 dětí od 3 do 8 let*;
  • 1614 dětí od 6 měsíců do 35 měsíců**.

* účastníci studie obdrželi jednu nebo dvě dávky vakcíny Vaxigrip Tetra v závislosti na předchozí vakcinaci proti chřipce
** účastníci studie obdrželi dvě dávky (0,5 ml) vakcíny Vaxigrip Tetra.

K většině reakcí většinou došlo během prvních 3 dnů po vakcinaci a spontánně odezněly během 1 až 3 dnů po objevení. Intenzita těchto reakcí byla mírná.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem po očkování byla ve všech věkových skupinách, včetně celé skupiny dětí od 6 do 35 měsíců věku, bolest v místě vpichu injekce (mezi 52,8 % a 56,5 % u dětí od 3 do 17 let věku a u dospělých, 26,8 % u dětí od 6 do 35 měsíců věku a 25,8 % u starších subjektů).

V subpopulaci dětí do 24 měsíců věku byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem podrážděnost (32,3 %).

V subpopulaci dětí od 24 do 35 měsíců věku je nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem malátnost (26,8 %).

Nežádoucí účinky byly všeobecně méně časté u starších subjektů než u dospělých a dětí.

KONTRAINDIKACE

Vakcína Vaxigrip Tetra® nesmí být aplikována u osob s anamnézou alergické reakce na vaječné bílkoviny (vejce nebo vaječné výrobky), kuřecí bílkoviny, na kteroukoli složku vakcíny, nebo anamnézou alergické reakce po předchozím podání vakcíny Vaxigrip Tetra® nebo vakcíny obsahující stejné složky.

Aplikace vakcíny Vaxigrip Tetra® by měla být odložena u osob trpících středně závažným nebo závažným horečnatým onemocněním nebo akutním onemocněním.

Přípravek Vaxigrip Tetra® je vázán na lékařský předpis.

Další informace naleznete v úplném Souhrnu údajů o přípravku Vaxigrip Tetra®, který je ke stažení zde